Algemene voorwaarden

– Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.babyvilla.nl zijn de algemene voorwaarden van toepassing. – Bij het doen van een bestelling accepteer je deze voorwaarden. Inhoudsopgave Artikel 1. Identiteit van de onderneming. Artikel 2. Overeenkomsten. Artikel 3. Producten. Artikel 4. Prijzen. Artikel 5. Betalingen. Artikel 6. Verzending. Artikel 7. Herroepingsrecht. Artikel 8. Aansprakelijkheid. Onderaan deze algemene voorwaarden vind u een herroepingsformulier. 1. Identiteit van de onderneming. Vestigingsadres: Frans Tromplaan 12 3871 EN Hoevelaken. Telefoonnummer: 0634476961. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m zaterdag tussen 9:00 en 20:00 Natuurlijk kun je me altijd mailen, ik doe er alles aan om deze binnen 24 uur te beantwoorden.  Adres: info@babyvilla.nl 2. Overeenkomsten – Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Babyvilla. Babyvilla heeft het recht om bestellingen te weigeren of extra informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 3. Producten – De producten op deze site zijn nieuw. – De voorraad van de producten wordt aangegeven op de website. – De gebruikte afbeeldingen zijn ter illustratie. 4. Prijzen – De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s,inclusief BTW. – Prijzen zijn gebaseerd op verzending binnen Nederland. – Babyvilla kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 5. Betalingen – Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail. – Betaling geschiedt geheel vooraf of via het Billink achteraf betaal systeem.                                                                                                               – Een betaling dient volledig binnen 5 dagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Heb je ervoor gekozen om gratis gebruik te maken van het Billink achteraf betaal systeem? Dan heb je tot wel 14 dagen na ontvangst van u bestelling de tijd om je order te voldoen. – Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Babyvilla. Voorwaarde achteraf betalen met Billink: Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn (14 dagen.) te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijkswettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% vande hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Het geen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen 6. Verzending – Babyvilla zal bestellingen die op werkdagen voor 14:00 zijn gedaan nog dezelfde dag verzenden. – Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant voor zover mogelijk dezelfde dag bericht. – Adressering gaat op basis van de door klant ingevoerde gegevens. Controleer dus goed je ingevoerde gegevens. Indien je gegevens niet juist zijn ingegeven is Babyvilla niet aansprakelijk voor verkeerd bezorgde bestellingen. – Verzending gaat via POSTNL. Bij versturen van pakketpost ontvang je automatisch een track&trace nummer.   7. Herroepingsrecht Als de door jou bestelde items niet passen of als deze je niet bevallen is het mogelijk ze terug te sturen en zelfs gratis te ruilen. Lees hier onder hoe dit werkt. De bestelling kan in zijn geheel of gedeeltelijk terug gestuurd worden. Hiervoor gelden de volgende regels:
  • De Items zijn in oorspronkelijke staat, compleet en niet gedragen of gewassen.
  • De Items zitten voor zo ver mogelijk in de oorspronkelijke verpakking inclusief labels.
  • De retourzending is voldoende gefrankeerd.
  • Retourneren binnen 14 dagen na ontvangst.(Nu tijdelijk binnen 30 dagen.)
  • U accepteert dat het retour sturen van artikelen voor eigen rekening is.
  • Melding van je retour is NIET verplicht maar wel mogelijk via info@babyvilla.nl
Gratis ruilen houd in dat ik de verzendkosten van het product waarvoor je het wil ruilen voor mijn rekening neem. Dit geld niet op SALE artikelen. Bij retourneren ontvangt u binnen 30 dagen uw aankoopbedrag terug. Bij een retour waarvan de betaling is gedaan met een cadeaukaart,Yourgift kaart,VVV Giftcard of een FashionCheque ontvangt u een Babyvilla kortingscode via de mail met daarop dezelfde waarde in Euro. Aanmelden van uw retour is NIET verplicht. Vermeld wel altijd je bestelnummer met eventueel de reden van het ruilen of retourneren. Klik hier om naar het herroepingsformulier te gaan. 8.Cadeaukaart voorwaarden De algemene voorwaarde van Fashioncheque kunt hier inzien. Bij het gebruik van de Fashioncheque gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en daarmee automatisch akkoord met de voorwaarde van Fashioncheque. 9. Aansprakelijkheid Babyvilla is niet aansprakelijk voor het onjuiste / onzorgvuldige gebruik van producten. Einde algemene voorwaarden.